Hopp til innholdet

Vanlige spørsmål om våre hylleselskaper

Hva koster et hylleselskap?

Et hylleselskap fra Skraib koster 19.900 kr. I tillegg kommer registreringsgebyret til Foretaksregisteret (Brønnøysund) på kr 5.784.

Ved kjøp overtar kjøperen en betalingsforpliktelse til selskapet på kr 30.000 + renter*, som utgjør kapitalen i selskapet. Kjøperen bestemmer selv når dette skal gjøres opp med selskapet. Etter overdragelse vil selskapet motta et gebyr fra Brønnøysundregistrene på kr 1.357 for endring av firmanavn.

* For tiden 6 %.

Hvordan skjer kjøpsprosessen?

Kjøpsprosessen starter ved at du fyller ut vårt bestillingsskjema som ligger på nettsiden (se lenken nederst). Du kan også kontakte oss på telefon (Magnus – 400 69 140 eller Jonas – 913 35 102) eller e-post (post@skraib.no) for å komme i kontakt med en av våre medarbeidere som vil hjelpe deg med bestillingen. Bestillingen og opplysningene bekreftes ved bruk av Bank-ID. Du kan foreta betaling når du sender inn bestillingsskjemaet på nettsiden eller vi kan sende faktura. Vi tilbyr sikker betaling gjennom Stripe, og du kan bruke de vanligste betalingskortene (VISA, Mastercard mv.).

Når bestillingen er bekreftet foretar vi lovpålagt hvitvaskingskontroll. Deretter signeres kjøpekontrakt digitalt ved bruk av Bank-ID. Når dette er gjennomført oversender vi en dokumentpakke bestående av blant annet selskapets stiftelsesdokumenter, firmaattest, vedtekter og andre aktuelle dokumenter. Avslutningsvis, besørger vi utarbeidelse av melding til Foretaksregisteret om navneendring av selskapet til ditt ønskede navn, endring av selskapets styre, mv.

Du kan disponere over selskapet og aksjene fra det tidspunkt nytt styre er valgt. Dersom betalingen er mottatt og hvitvaskingskontrollen er godkjent, kan du ta ditt nye selskap i bruk innen svært kort tid.

Har selskapet bankkonto ved overtakelse?

Selskapet leveres uten bankkonto. Du kan dermed fritt velge hvilken bank du ønsker å opprette konto i. Grunnen til at vi har valgt å selge selskaper uten bankkonto er at banker på grunn av lovregler om hvitvasking og kundekontroll vil kreve informasjon og godkjenning av nye eiere av aksjeselskaper ved overdragelse av selskapet. For å gjøre prosessen med å overta selskapet mindre tidkrevende mener vi det er bedre at du som kjøper oppretter kundeforhold i banken direkte, når du har overtatt selskapet fra oss.

Er selskapet fritt for heftelser, og hvordan kan jeg være sikker på det?

Vi garanterer for at selskapet ikke har vært benyttet tidligere og ikke har noen heftelser. Vår virksomhet med salg av hylleselskaper er konsesjonspliktig, og vi har som ett av noen få selskaper slik konsesjon fra Finanstilsynet til å drive slik aktivitet lovlig i Norge. Det er derfor absolutt nødvendig at vi overholder våre garantier til våre kunder på dette punktet. 

Er det trygt å kjøpe hylleselskap fra Skraib?

Vi har konsesjon fra Finanstilsynet. Det betyr at vi er et av svært få selskaper i Norge som er registrert og har tillatelse til å tilby hylleselskaper og tjenester i tilknytning til dette. Les mer om vår konsesjon på Finanstilsynets nettsider.