Hopp til innholdet

Om holdingselskaper

Holdingselskaper

Et holdingselskap er et aksjeselskap (AS) som har til formål å eie aksjer i andre selskaper. Ved bruk av et holdingselskap kan du etablere konsernforhold eller organisere dine investeringer på en måte som kan spare deg for skatt ved utbytter eller gevinster ved salg av aksjer, dersom du ønsker å reinvestere fremfor å ta ut pengene til forbruk.

Ønsker du å etablere et holdingselskap kan du kjøpe et hylleselskap av oss og spare deg for tid og bryderi.

Holdingselskap er svært aktuelt i flere tilfeller.

  • Ønsker du å kunne reinvestere opptjent utbytte eller aksjegevinster fra andre virksomheter uten å måtte betale fullt utbytte eller gevinstskatt på privat hånd?
  • Ønsker du å starte for deg selv og ønsker en konsernstruktur fra starten av for å unngå å måtte gjøre potensielt skattepliktige restruktureringer senere?
  • Driver du med eiendom og skal sette opp et hovedselskap som skal eie prosjektselskaper eller eiendomsselskaper som igjen skal eie enkeltvise eiendommer?
  • Skal du gjennomføre en transaksjon, et oppkjøp eller en investering innenfor private equity, engleinvestering eller venture capital og trenger å sette opp en eierstruktur med ulike investorgrupper?
  • Er du i gang med et startup-prosjekt og ønsker et eller flere eierselskap som skal eie det operative driftsselskapet?
  • Skal du la ansatte få medeierskap i din virksomhet? Gjennom et holdingselskap kan de ansatte få indirekte medeierskap i stedenfor direkte eierskap, som kan komplisere avholdelse av generalforsamlinger i driftsselskapet.
  • Skal du restrukturere eksisterende virksomhet, etablere konsernstruktur, foreta fisjon eller fusjon eller innmatsoverdragelser i eksisterende aksjeselskap?

Et holdingselskap levert av Skraib er den enkle løsningen. Vår tjeneste er til for at du skal komme raskt videre med ditt prosjekt eller din virksomhet. Legg inn din bestilling nedenfor, eller ta kontakt med oss om du har spørsmål om holdingselskaper.

Magnus Grape Løvdal mgl@skraib.no tlf. 400 69 140
Jonas Tjersland jt@skraib.no tlf. 913 35 102